M.L. service

Remonty bieżące i kapitalne

Oferta dotyczy usług kopleksowych ora konserwacji i przeglądów:

Sprężarki powietrza stacjonarne i przewoźne
Agregaty prądotwórcze stacjonarne i przewoźne
Pompy
Dźwigi samojezdne
Podesty ruchome
Rusztowania linowe
Podnośniki koszowe
Podnośniki nożycowe
Platformy załadowcze
Inne środki pionowego dostępu

Remonty i przeglądy:

Silników
Sprężarek śrubowych
Sprężarek tłokowych
Urządzeń do metalizacji natryskowej (produkcja na zamówienia specjalne)
Naprawy instalacji hydraulicznych, elektrycznych i produktowych
Automatyka przemysłowa
Osuszaczy i odwadniaczy powietrza
Pomp podciśnieniowych i transportowych
Wentylatorów przemysłowych
Nagrzewnic
Filtrów i odpylaczy powietrza

Naprawy i przeglądy samochodów dostawczych i ciężarowych

Pomiary skuteczności

zerowania
uziemienia
instalacji odgromowej

Przedstawiciel Falch

Własny transport i dźwig